realloy-N

* آلیاژ با قابلیت اتصال بر نیکل سازگار با کلیه مواد سرامیکی در طیف های مختلف
* قابلیت اتصال و بارز بالا با سرامیک
* قابل استفاده در روشهایی مانند (روش معمول و کستینگ القایی و جوش لیزری)
* پولیش پذیری آسان پس از ریخته گری
* کیفیت تایید شده جهانی