realloy-C

* آلیاژ مبتنی بر کبالت سازگار با کلیه مواد سرامیکی در طیف های مختلف
* آلیاژ مبتنی بر کبالت با ترکیب ویژه
* امکان ذوب با استفاده از تمام روشهای موجود
* با توجه به اینکه Realloy-C در مقایسه با سایر آلیاژها نرم تر است، دارای قابلیت های بهتری بعد از قالب گیری است.
* درجه یک در کلاس خود
* کیفیت تایید شده جهانی

آلیاژهای دندانی ما تمام انتظارات و سلیقه ها را برآورده میکند!

تولیدات آلیاژهای دندانی ما در سیستم یکپارچه تولید میشوند.
همه آلیاژهای دندانی ما فاقد ماده بریلیوم بوده و طبق استاندارد زیر تولید میشوند.
شما به راحتی میتوانید با هر سلیقه ای با محصولات ما کار کنید.
آلیاژهای دندانی ما دارای قابلیت بالا برای جوش لیزری و قابلیت اتصال محکم با محصولات سرامیکی میباشند