realloy-LFC

* آلیاژ پیوندی مبتنی بر کبالت مناسب برای سرامیک های فلزی با قابلیت انبساط بالا و نقطه ذوب پایین
* امکان ذوب با استفاده از تمام روش های شناخته شده
* قابلیت پیوندی بالا با سرامیک
* قابل استفاده با تمام روشهای موجود جوش و جوش لیزری
* پرداختکاری آسان پس از قالب گیری
* کیفیت تایید شده جهانی

آلیاژهای دندانی ما تمام انتظارات و سلیقه ها را برآورده میکند!

تولیدات آلیاژهای دندانی ما در سیستم یکپارچه تولید میشوند.
همه آلیاژهای دندانی ما فاقد ماده بریلیوم بوده و طبق استاندارد زیر تولید میشوند.
شما به راحتی میتوانید با هر سلیقه ای با محصولات ما کار کنید.
آلیاژهای دندانی ما دارای قابلیت بالا برای جوش لیزری و قابلیت اتصال محکم با محصولات سرامیکی میباشند