realloy-CH

* آلیاژ مبتنی بر کبالت سازگار با کلیه مواد سرامیکی در طیف های مختلف
* استحکام بالا
* امکان ذوب با استفاده از تمام روشهای موجود
* دارای مواد آزمایش شده و تایید شده

آلیاژهای دندانی ما تمام انتظارات و سلیقه ها را برآورده میکند!

تولیدات آلیاژهای دندانی ما در سیستم یکپارچه تولید میشوند.
همه آلیاژهای دندانی ما فاقد ماده بریلیوم بوده و طبق استاندارد زیر تولید میشوند.
شما به راحتی میتوانید با هر سلیقه ای با محصولات ما کار کنید.
آلیاژهای دندانی ما دارای قابلیت بالا برای جوش لیزری و قابلیت اتصال محکم با محصولات سرامیکی میباشند